Saturday, 19 August 2017

petikan ini.?

Apakah biasa menerima petikan seperti ini..?

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJI'UN’
Ertinya di dalam bahasa Syariat:
"Dari Allah datangnya segala sesuatu dan akan kembali semula kepada Allah akhirnya."

Akan tetapi pengertian di dalam bahasa Hakikat yang sebenarnya adalah;
“Sesungguhnya dirimu itulah Allah dan harus sentiasa menjadi Allah”.

Monday, 14 August 2017

AWAL AKHIR ZAHIR BATIN

YANG AWAL, YANG AKHIR, YANG ZAHIR DAN YANG BATIN IALAH ALLAH

57.Surah Al-Ĥadīd (Verse 3)
Dia lah Yang Awal dan Yang Akhir; dan Yang Zahir serta Yang Batin; dan Dia lah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Didalam firman Allah seperti diatas Allah telah memberitahu bahawa Allahlah segala-galanya. Yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin kesemuanya ialah Allah..
Untuk meringkaskannya, yang awal iaitu zat Allah, yang akhir iaitu asma' Allah, yang zahir iaitu afa'al Allah dan yang batin iaitu sifat Allah...

Kalau disusun mengikut susunan ialah kenyataan zat Allah iaiatu Dialah yang Awal, kenyataan sifat Allah Dialah yang batin, kenyataan asma' Allah Dialah yang akhir, kenyataan afa'al Allah Dialah yang zahir...

Firman Allah
34.Surah Saba' (Verse 27)

Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya. (Sedang merasakan sifat ketuhanan sebagai sifat diri sendiri dan sebagai sifat makhlok selain dari Allah)

Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
Lihat, saksikan dan Akuilah segala sifat ketuhanan yang ada pada ruh adalah sifat Allah... Roh itu adalah sifat Allah (dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid)..
Insan itu rahsia Aku, Aku Rahsia Insan, rahsia itu sifat Aku, sifat Aku bukan lain daripada aku...
Dialah yang awal, Dialah yang akhir, kenyataannya ialah rahsia kepada insan iaitu HUU zat semata-mata.

Dialah yang zahir kenyataannya kepada jasad - Namanya ...

Dialah yang batin kenyataannya kepada Roh - Namanya ....

2.Surah Al-Baqarah (Verse 107)
Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapapun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan.

16.Surah An-Naĥl (Verse 96)
(Sebenarnya) apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal; dan sesungguhnya Kami membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.

Ini apa yang telah ada didalam pengetahuan setelah seseorang itu membaca firman-firman Allah tersebut.

Ilmu atau pengetahuan yang diketahui belum lagi berpegang dengan pegangan atau iktiqad tauhid (bertuhankan hanya kepada Allah yang maha esa)

Untuk berpegang dengan iktiqad tauhid Allah telah mengajar kita melalui firmannya

17.Surah Al-'Isrā' (Verse 41)
Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat; dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.
Selagi seseorang itu belum melakukan jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid, dia hanya tahu atau mempunyai ilmu tentang tauhid tetapi belum berpegang dengan pegangan atau beriktiqad tauhid kerana untuk berpegang dengan iktiqad tauhid seseorang itu perlu melakukan salah satu daripada pelbagai jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad rauhid yang telah Allah mempejelaskan didalam Al-Quran...

Ini yang perlu kita semua muzakarahkan iaitu bagaimana hendak melakukan jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid atau kalan untuk mengenal Tuhanmu sepertimana yang dikehendaki oleh Allah

Firman Allah
76.Surah Al-'Insān (Verse 29)
Sesungguhnya (segala keterangan yang disebutkan) ini, menjadi peringatan; maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya) bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah (dengan iman dan taat).

76.Surah Al-'Insān (Verse 30)
Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana (mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakiNya).

ROH URUSAN TUHAN

Firman Allah
17.Surah Al-'Isrā' (Verse 85)
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: "Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja".

Allah telah memberitahu bahawa roh adalah urusanNya,
Tidak perlu mempersoalkan lagi dengan kepelbagaian soalan sebab itu adalah kenyataan Allah sendiri..

Tujuan Allah memberitahu kepada kita yang roh itu adalah Urusan Allah supaya kita tidak bertuhan kepada roh itu.

Roh adalah sifat ketuhanan, sifat ketuhanan adalah milik Allah, Hanya Allah yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, inilah maksudnya Roh urusan Allah..

Jangan sekali-kali terhenti hanya kepada roh sehingga sampai bertuhankan kepada roh.. Kerana pada roh itu ada segala sifat ketuhanan...

Firman Allah
34.Surah Saba' (Verse 27)
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya. (Sedang merasakan sifat ketuhanan sebagai sifat diri sendiri dan sebagai sifat makhlok selain dari Allah)
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".

Lihat, saksikan dan Akuilah segala sifat ketuhanan yang ada pada ruh adalah sifat Allah... Roh itu adalah sifat Allah dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid atau jalan untuk mengenal Tuhanmu bukan dengan mengaku-ngaku berdasarkan kepada ilmu hakikat dan makrifat yang telah diketahui...

Firman Allah berkaitan dengan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad tauhid...

17.Surah Al-'Isrā' (Verse 41)
Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat; dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.


IKTIBAR PENGAJARAN DARI FIRMAN ALLAH TENTANG JALAN DAN CARA UNTUK MENGENAL ALLAH BUKAN TENTANG MENGENAL ALLAH

79.Surah An-Nāzi`āt (Verse 15)
Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?

79.Surah An-Nāzi`āt (Verse 16)
Ketika ia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci; -

79.Surah An-Nāzi`āt (Verse 17)
(Lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya);

79.Surah An-Nāzi`āt (Verse 18)
"Serta katakanlah kepadanya: `Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)?

79.Surah An-Nāzi`āt (Verse 19)
`Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)?

Nabi Musa menyeru kepada firaun " DAN MAHUKAH AKU TUNJUKKAN KEPADAMU JALAN MENGENAL TUHANMU"

Apa yang telah difirmankan ialah Jalan mengenal Tuhanmu bukan mengenal tuhanmu
Untuk Mengenal Allah setiap seorang itu mesti melalui jalan untuk mengenal Tuhanmu (ALLAH)
Salah satu daripada berbagai jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid yang boleh dilakukan ialah dengan melaksanakan perintah Allah untuk bertaubat daripada melakukan perbuatan syirik, seperti yang tersurat dan tersirat didalam firmanNya

2.Surah Al-Baqarah (Verse 54)
Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya:
"Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu,
maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu;
iaitu "BUNUHLAH DIRI KAMU".
Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani".

Hadis kudsi

Insan itu rahsia Aku, Aku Rahsia Insan, rahsia itu sifat Aku, sifat Aku bukan lain daripada aku...

Maksud Aku ialah Allah

Insan itu rahsia Allah, Allah rahsia insan, rahsia itu sifat Allah, sifat Allah bukan lain daripada Allah - (zat dan sifat tidak bercerai tanggal)..

Maksud daripada perintah Allah "BUNUHLAH DIRI KAMU" ialah melaksanakan perintah Allah yang terkandung didalam Al-Quran yang apabila dilakukan perintah Allah tersebut akan menghilangkan keberadan atau keakuan diri sendiri

Perintah yang boleh dilakukan ialah melaksanakan apa yang tersurat dan yang tersirat didalam firman Allah

73.Surah Al-Muzzammil (Verse 8 )
Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan.

Yang cara untuk dilakukannya pula boleh diambil dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat daripada sabda Nabi Muhammad saw

Saidina Ali Rodziallah hu'an hu Bertanya kepada Rasulullah bagaimana aku nak hampir dengan Allah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab mari dekat dengan aku ya Ali hingga bertemu lutut.
- Pejamkan mata mu,
- Tongkat kan lidah mu ke langit2,
- sebutlah nama Allah sebanyak2nya

Apa yang perlu dimuzakarahkan dengan lebih lanjut lagi ialah tentang bagaimana hendak melaksanakan perintah Allah dan Rasul seperti yang tersebut ini..

Dengan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah saw seperti diatas membawa makna seseorang itu sedang melaksanakan perintah seperti yang terkandung didalam firman Allah

2.Surah Al-Baqarah (Verse 54)

Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya:
"Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu,
maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu;
iaitu "BUNUHLAH DIRI KAMU".
Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani".

Setelah itu akan Berlakulah pula seperti yang telah difirmankan oleh Allah

34.Surah Saba' (Verse 27)
Katakanlah lagi:
"Tunjukkanlah kepadaku sifat-sifat ketuhanan yang ada pada makhluk-makhluk yang kamu hubungkan dengan Allah sebagai sekutu-sekutuNya. (Sedang merasakan sifat ketuhanan sebagai sifat diri sendiri dan sebagai sifat makhlok selain dari Allah)
Tidak ada pada sesuatu makhluk pun sifat-sifat itu,
bahkan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan ialah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".

UNTUK BERPEGANG KEPADA KENYATAAN DARI ALLAH - ROH ADALAH URUSAN TUHAN

17.Surah Al-'Isrā' (Verse 85)
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: "Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja".
Allah telah memberitahu bahawa roh adalah urusanNya,
Tidak perlu mempersoalkan lagi dengan kepelbagaian soalan sebab itu adalah kenyataan Allah sendiri..

SESEORANG ITU MESTI MELAKUKAN SALAH SATU DARIPADA BERBAGAI JALAN DAN CARA UNTUK MENETAPKAN IKTIQAD TAUHID SRPERTIMANA YANG ALLAH TELAH MEMPERJELASKAN DIDALAM AL-QURAN

17.Surah Al-'Isrā' (Verse 41)
Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat; dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar.

Dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad tauhid, dengan ini akan berlakulah penyaksian dan pengakuan kepada samada zat, sifat, asma' atau perbuatan Allah.

Diketika ini belum lagi hilang rasa keberadaan diri sendiri lagi, diteruskan lagi dengan melakukan jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid sehingga berlaku pula penyaksian dan pengakuan Allah yang mengenal Allah..

Dengan berlakunya penyaksian dan pengakuan kepada Allah yang mengenal Allah yang terhasil daripada seseorang itu telah melakukan jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau iktiqad tauhid, bukan dengan cara mengaku-ngaku atau bersangka berdasarkan kepada ilmu hakikat dan makrifat tanpa melakukan jalan dan cara untuk menetapkan iktiqad tauhid..


Sunday, 13 August 2017

Tiga Pemimpin

Menurut Plato suatu bangsa hanyalah akan selamat hanya bila dipimpin oleh orang yang dipimpin oleh “kepala”-nya (oleh akal sehat dan hati nuraninya), dan bukan oleh orang yang dipimpin oleh “otot dan dada” (arogansi), bukan pula oleh “perut” (keserakahan), atau oleh “apa yang ada di bawah perut” (hawa nafsu)....

Hanya para filosof, yang dipimpin oleh kepalanya,
yaitu para pecinta kebenaran dan kebijaksanaan-lah yang dapat memimpin dengan selamat, dan bukan pula para sophis (para intelektual pelacur, demagog) seperti orang kaya yang serakah (tipe Qarun, “manusia perut” zaman Nabi Musa),
atau tipe Bal’am (ulama-intelektual-penyihir yang melacurkan ilmunya kepada tiran Fir’aun)....

Plato membagi jenis karakter manusia menjadi 3 :
“Manusia kepala” (para filosofof-cendikiawan-arif bijaksana)...
“Manusia otot dan dada” (militer),
dan “manusia perut” (para pedagang, bisnisman-konglomerat)....

Negara akan hancur dan kacau bila diserahkan kepemimpinannya kepada “manusia otot-dada” atau “manusia perut”....

Saturday, 12 August 2017

MANUSIA YANG TERHIJAB

MANUSIA YANG TERHIJAB MENYANGKA DIALAH HAKIKAT DZAT DAN SIFAT...
 
Syirik ini lah yang menghijab mereka dengan Allah...

Ada Allah lah asbab adanya Alam... Wujud Allah mendahului Alam.
Adanya alam tanda adanya Allah pun boleh... itu tauhid orang awam lah yang baru islam... bukan martabat orang mukmin.

1. Allah itu sendiri adalah semua benda ciptaanNya secara fizikal/zahir?
Jawapan: Ini asas tauhid... laisaa kamislihi shaiun... bersalahan Allah swt dengan sesuatu yang baharu dicipta... mukholafahutulilhawadith... Allah tak serupa... bagaimana pulak Allah itu yang zahir... itu mazhar Allah... media kosong untuk menunjukkan tempat pengzahiran sifat-sifat Allah sedang sifat itu sendiri ghaib.

2. Allah adalah roh yang mendiami dalam diri makhluk-makhluk?
Jawapan: Roh juga mazhar Allah... untuk Allah tajallikan sifat-sifat-Nya...

3. Alam dan makhluk ini adalah pantulan imej Allah secara literal?
Jawapan: Bekas-bekas imej sifat-sifat-Nya (infial atau atsar) bukan Dzat... sedang Dzat Ghaib Mutlak. Sedang sifat dan afaal yakni perbuatan-Nya pun tetap ghaib... kita hanya menyaksi kesan dari takluq sifat dan perbuatan-Nya. Seperti tengok daun nyiur bergerak tanda adanya angin. Angin tetap tak nampak. Seperti bergeraknya jasad tanda ada roh... sedang ada roh pun tak nampak. Bersifatnya roh tanda adanya tajalli sifat-sifat Allah sedang sifat itu sendiri ghaib. Adanya tajalli sifat-sifat-Nya tanda adanya Dzat yang bersifat... sedangkan Dzat lagi lah Ghaib Mutlak.

4. atau alam dan makhluk ini hanyalah sebagai bukti nak menunjukkan adanya Allah walau Allah tak menunjukkan rupaNya di alam ini?
Jawapan: Ada Allah lah asbab adanya Alam dan Makhluk yang bersifat. Maka sifat-sifat yang kelihatan dialam ini semuanya dari manifestasi sifat-sifat-Nya. Sedangkan dalil adanya alam tanda adanya Allah itu untuk orang awam dan orang kafir yang nak fikir adanya Allah. Kita dah bertahun islam dan puluhan tahun solat kenalah naik martabat tentang ketuhanan... jangan duduk martabat budak kecik sampai mati. Tak salah kalau tak tahu yang salah tak nak belajar untuk tahu apalagi tak nak tahu dan tak kisah nak tahu...

Muga bermanafaat...
 
Syarah Hikam Tn.Ir Haji Alias Hashim Asy-Syattariyyah.

Join Chat
https://telegram.me/joinchat/AdZk9TzB124dUALDKnUYSQ

Friday, 11 August 2017

BERMULA DARI TITIK

BERMULA DARI TITIK

"Bismillahirrahmaanirrahiim Semua kitab suci yang diturunkan ada di dalam Al-Qur'an
Semua yang ada dalam Al-Qur'an ada di dalam Al-Fatihah.
Semua yang ada dalam Al-Fatihah ada di dalam Bismillnahirrahmaanirrahiim.
Semua yang ada dalam Bismillahirrahmaanirrahiim ada di dalam huruf Baa',
Dan semua yang terkandung di dalam Baa' ada di dalam titik yang berada dibawah Baa'.
...
Bismillaahirrahmaanirrahim itu kedudukannya sama dengan "kun" dari Allah.
...
Pembahasan mengenai Bismillahirrahmaanirrahiim banyak bila ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal (Nahu dan sharaf) ataupun segi bahasa (etimologis), di tinjuan dari materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukan, susunannya serta keistemewaanya atas huruf-huruf lainnya yang ada dalam Surat Pembuka Al-Qur'an ini, kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada dalam huruf Baa', manfaat dan rahasianya.
...
Pembahasannya akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena seluruh tujuannya adalah Makrifat kepada Allah swt.
...
Ketahuilah bahwa titik yang berada dibawah huruf Baa' adalah awal mula setiap Surah dan Kitab Allah Ta'ala. Sebab huruf itu sendiri tersusun dari titik, dan sudah tentu setiap surah ada huruf yang menjadi awalnya, sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awalnya huruf.
Karena itulah maka titik itu sendiri adalah awal dari pada setiap Surah yaitu Kitab Allah Ta'ala.
...
Bahwa Baa' dalam setiap surah itu sendiri menjadi keharusan karena berada dalam Bassmalah bagi setiap surat,
...
Seperti dalam surat Al-Baqarah, huruf Baa' mengawali ayat dalam surat tersebut. Karena itu dalam konteks inilah setiap surat dalam Al-Qur'an mesti diawali dengan Baa',
...
"Bahwa seluruh kandungan Al-Qur'an itu terhimpun dalam surah Al-Fatihah, terhimpun lagi di dalam Basmalah, dan terhimpun lagi dalam Huruf Baa', akhirnya terhipun dalam titik"
...
Seperti huruf Taa' ( ت ) dengan dua titik, lalu ditambah satu titik lagi menjadi huruf Tsaa' ( ث ), maka yang dibaca itu tidak lain kecuali titik itu sendiri. Sebab Taa' ( ت ) bertitik dua, dan Tsaa' ( ث ) bertitik tiga bentuknya satu, yang terbaca titiknya belaka.
...
Seandainya kita membaca di dalam diri titik itu niscaya bentuk masing-masing berbeda antara satu dengan lainnya. dengan titik itulah masing-masing dibedakan, sehingga setiap huruf sebenarnya tidak terbaca kecuali titiknya saja.
...
"Hal yang sama dilihat dalam perspektif makhluk, maka makhluk itu tidak dikenal kecuali Allah jua"
Bahwa anda mengenal-Nya dari makhluk, sesungguhnya anda mengenal-Nya dari Allah swt.
...
Hanya saja titik pada sebagian huruf lebih jelas yang satu dari yang lainnya, sehingga sebagian menambah yang lainnya untuk menyempurnakannya, seperti dalam huruf-huruf yang bertitik, kelengkapannya ada pada titik tersebut.
...
Ada sebagian yang nampak pada kenyataannya seperti huruf Alif ( أ ) dan huruf-huruf tanpa titik. Karena huruf tersebut juga tersusun dari titik-titik. Oleh sebab itulah, Alif ( أ ) lebih mulia dibanding Baa' ( ب ), karena titiknya itu menampakkan diri dalam wujudnya, sementara dalam Baa' ( ب ) itu sendiri tidak nampak (Titik berdiri sendiri).
...
Titik di dalam huruf Baa' ( ب ) tidak akan nampak, kecuali dalam rangka kelengkapannya menurut perspektif penyatuan. Karena titik sesuatu huruf merupakan kesempurnaan huruf itu sendiri dan dengan sendirinya menyatu dengan huruf tersebut. Sementara itu penyatuan antara faktor lain ialah faktor yang memisahkan antara huruf dengan titiknya.
...
Huruf Alif ( أ ) posisinya menempati posisi tunggal dengan sendirinya dalam setiap huruf. Misalnya Baa' ( ب ) itu adalah Alif ( أ ) yang di baringkan seperti Jiim ( ج ), misalnya adalah Alif ( أ ) dibengkokkan dua ujungnya. Daal ( د ) adalah Alif ( أ ) yang ditekuk ditengahnya.
...
Sedangkan Alif ( أ ) dalam kedudukan titik, sebagai penyusun struktur setiap huruf ibarat masing-masing huruf tersusun dari titik. Sementara titik bagi setiap huruf ibarat nukleus yang terhampar. Huruf itu sendiri seperti tubuh yang terstruktur. Kedudukan Alif ( أ ) dengan kerangkanya seperti kedudukan titik. Lalu huruf-huruf itu tersusun dari Alif ( أ ) sebagimana kita sebutkan, bahwa Baa' ( ب ) adalah Alif ( أ ) yang dibaringkan.
...
Demikian pula hakekat Nabi Muhammad saw merupakan inti dari seluruh alam semesta ini diciptakan yaitu dari Hakekat Muhuhammad.
...
Allah swt menciptakan ruh Nabi saw dari Dzat-Nya, dan menciptakan seluruh alam dari ruh Muhammad saw.
Sedangkan Muhammad saw. adalah sifat dzahirnya Allah dalam makhluk melalui nama-Nya dengan wahana penampakan Ilahiyah.
...
Sedangkan huruf Alif ( أ ), walaupun huruf-huruf lain yang tanpa titik setaraf dengannya, dan Alif ( أ ) merupakan manifestasi titik yang tampak di dalamnya, namun dengan substansinya Alif ( أ ) memiliki nilai tambah dibanding yang lain. Sebab yang tertera setelah titik tidak lain kecuali berada satu derajat. Karena dua titik disusun dua bentuk alif, maka Alif ( أ ) menjadi sesuatu yang memanjang. Karena dimensi itu terdiri dari tiga sisi = Panjang X Lebar X Tinggi
...
Sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam Alif ( أ ), seperti huruf Jiim ( ج ). Pada kepala huruf Jiim ( ج ) ada yang memanjang, lalu pada pangkal juga memanjang, tengahnya juga memanjang. Setiap huruf selain Alif ( أ ) memiliki dua atau tiga jangkauan yang membentang. Sementara Alif ( أ ) sendiri lebih mendekati titik. Sedangkan titik tidak punya bentangan.
...
Hubungan Alif ( أ ) diantara huruf-huruf yang tidak bertitik, ibarat hubungan antara Nabi Muhammad saw, dengan para Nabi dan para pewarisnya karenanya Alif ( أ ) mendahului semua huruf.
...
Diantaranya ada huruf-huruf yang mempunya titik di atasnya, ada pula yang mempunya titik dibawahnya, yang pertama (titik di atas) ibarat "Aku tidak melihat sesuatu (sebelumnya) kecuali melihat Allah di sana".
...
Diantara huruf itu ada yang mempunyai titik di tengah, seperti titik putih dalam lubang huruf Mim ( م ) dan Wawu ( و ) dan lain-lain, maka posisinya pada tahap,
"Aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah didalamnya."
Karenanya titik itu berlubang, sebab dalam lubang itu tampak sesuatu selain titik itu sendiri lingkaran kepada kepala Miim ( م ) menempati tahap,
"Aku tidak melihat sesuatu"
sementara titik putih menempati
"Kecuali aku melihat Allah di dalamnya."
...
Alif ( أ ) menempati posisi
"Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu maka sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Alllah."
Kalimat "sesungguhnya"
menempati posisi arti "Tidak", dengan uraian "Sesungguhnya orang-orang berbaiat kepadamu tidaklah berbaiat kepadamu, kecuali berbaiat kepada Allah."
...
Bahwa Nabi Muhammad saw. dibaiat, lalu Baginda bersyahadat kepada Allah dan pada dirinya sendiri, sesungguhnya tidaklah dia itu berbaiat kecuali berbaiat kepada Allah. artinya, kamu sebenarnya tidak berbaiat kepada Muhammad saw tetapi hakekat-nya berbaiat kepada Allah swt,
...
Dalam Kitab ("Tafsirul Qur'anil Karim") menegaskan, bahwa dengan (menyebut) Asma Allah, berarti Asma Allah Ta'ala ( Nama-nama Allah) sifat yang menunjukkan keistimewaan-nya, yang berada di atas Sifat-sifat dan Dzat Allah Ta'ala. Sedangkan wujud Asma (nama-nama) itu sendiri menunjukkan arah-Nya, sementara kenyataan Asma itu menunjukkan Ketunggalan-Nya.
...
Allah itu sendiri merupakan Nama bagi Dzat (Ismu Dzat) Ketuhanan. dari segi Kemutlakan Nama itu sendiri. Bukan dari konotasi atau pengertian penyifatan bagi sifat-sifat-Nya, begitu pula bukan bagi pengertian "Tidak membuat penyifatan".
...
"Ar-Rahman" adalah predikat yang melimpah terhadap wujud dan kesempurnaan secara universal. menurut relevansi hikmah.
...
"Ar-Rahiim" adalah yang melimpah bagi kesempurnaan maknawi yang ditentukan bagi manusia jika dilihat dari segi pangkal akhirnya.
...
Karena itu sering. disebutkan,
"Wahai Yang Maha Rahman bagi dunia dan Maha Rahim bagi akhirat".
...
Artinya, adalah sifat kemanusiaan yang sempurna, dan rahmat menyeluruh, baik secara umum maupun khusus, yang merupakan manifestasi dari Dzat Ilahi. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad saw. Bersabda, "Aku diberi anugerah menyeluruh Kalam, dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak (menuju) kesempurnaan akhlak".
...
Karena. kalimat-kalimat merupakan hakekat-hakelkat wujud dan kenyataannya. Sebagaimana Isa as, disebut sebagai kalimat dari Allah, sedangkan kesempurnaan akhlak adalah predikat dan keistimewaannya. Predikat itulah yang menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang terkristal dalam jagat kemanusiaan. Memahaminya sangat halus. Di sanalah para Nabi - alaihimus salam - meletakkan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan tirai struktur wujud. Kenyataan ini dapat ditemui dalam pada zaman Isa as, zaman Amirul Mukminin Sayyidina Ali Karromallahu Wajhah, dan sebagian masa sahabat, yang secara keseluruhan menunjukkan kenyataan tersebut.
...
Disebutkan, bahwa wujud ini muncul dari huruf Baa' ( ب ) dari Basmalah. Karena Baa' ( ب ) tersebut mengiringi huruf Alif ( أ ) yang tersembunyi, yang sesungguhnya adalah Dzat Allah. Disini ada indikasi terhadap akal pertama, yang merupakan makhluk awal dari ciptaan Allah, yang disebutkan melalui firman-Nya,
"Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih Kucintai dan lebih Kumuliakan daripada dirimu, dan denganmu Aku memberi, denganmu Aku mengambil, denganmu Aku memberi pahala dan denganmu Aku menyiksa".
(Al-hadits).
...
Huruf-huruf yang terucapkan dalam Basmalah ada 18 huruf. Sedangkan yang tertera dalam tulisan berjumlah 19 huruf (satu huruf gaib tidak tertera) Apabila kalimat-kalimatmenjadi terpisah. maka jumlah huruf yang terpisah menjadi 22.
...
18 huruf mengisyaratkan adanya alam-alam yang dikonotasika dengan jumlah 18 ribu alam. Karena huruf Alif merupakan hitungan sempurna yang memuat seluruh struktur jumlah.
...
Alif merupakan induk dari seluruh yang tidak lagi ada hitungan setelah Alif. Karena itu difahami sebagai induk dari segala induk alam yang disebut sebagai alam Jabarut, Alam Malakut, Arasy, Kursi, Tujuh langit., dan Empat anasir, serta tiga kelahiran yang masing masing terpisah dalam bagian-bagian tersendiri.
...
Sedangkan makna 19, menunjukkan penyertaan alam kemanusiaan. Walau pun masuk kategori alam hewan, namun alam insan itu menurut konotasi kemuliaan dan universalnya atas seluruh alam dalam bingkai wujud, roh adalah alam lain yang memiliki ragam jenis yang prinsip. Ia mempunyai bukti seperti posisi Jibril diantara para Malaikat. Tiga Alif ( أ أ أ ) yang tersembunyi yang merupakan pelengkap terhadap dua puluh dua huruf ketika dipisah-pisah, merupakan petunjuk pada Alam Ilahi Yang Haq, menurut pengertian Dzat. Sifat dan Af'al , yaitu tiga alam ketika dipisah-pisah, dan satu alam ketika dinilai dari hakekatnya.
...
Sementara tiga huruf yang tertulis menunjukkan adanya manifestasi alam-alam tersebut pada tempat penampilannya yang bersifat agung dan manusiawi.
...
Dan dalam rangka menutupi Alam Ilahi, ketika Rasulullah saw, ditanya soal Alif gaib yang melekat pada Baa', "kemana hilangnya Alif itu?" Maka Rasulullah saw, menjawab, "Dicuri oleh Setan".
...
Maka diharuskan memanjangkan huruf Baa'nya Bismillah pada penulisan, sebagai ganti dari Alifnya, menunjukkan penyembunyian
"Alif gaib" predikat Ketuhanan dalam gambaran Rahmat yang tersebar. Sedangkan penampakannya dalam potret manusia, tak akan boleh dikenal kecuali oleh ahlinya. Karenanya, dalam hadist disebutkan, "Manusia diciptakan menurut gambaran Nya".
...
Dzat sendiri tersembunyi oleh Sifat, dan Sifat tersembunyi oleh Af'al.
Af'al tersembunyikan oleh jagat-jagat dan makhluk.
...
Oleh sebab itu, Siapa pun yang meraih Tajjalinya Af'al Allah dengan terbukanya hijab jagat raya, maka ia akan tawakkal. Siapa yang meraih Tajjalinya Sifat dengan terbuka hijab Af’aal, ia akan redha dan pasrah. Siapa yang meraih Tajjalinya Dzat dengan terbukanya hijab Sifat, ia akan fana dalam kesatuan.
...
Maka ia pun akan meraih penyatuan mutlak. Ia berbuat, tapi tidak berbuat. Ia membaca tapi tidak membaca
"Bismillahirrahmaanirrahiim".
...
Tauhidnya Af'al mendahului tauhidnya Sifat, dan ia berada di atas Tauhidnya Dzat. Dalam trilogi inilah Nabi saw, bermunajat dalam sujudnya,
...
YA Allah "Ya Tuhanku, Aku berlindung dengan ampunanmu dari siksaMu, Aku berlindung dengan RidhaMu dari amarahMu, dan Aku berlindung denganMu dari diriMu"
Aamiin ya Robb.

Thursday, 10 August 2017

BELAJAR MAKNA YAKIN DAN TAWAKAL

BELAJAR MAKNA YAKIN DAN TAWAKAL
Syekh Ibnu Atha’illah mengirim surat kepada sahabatnya:
“Barangsiapa yang yakin bahwa Allah menyuruhnya melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap-Nya. Barangsiapa mengetahui bahwa segala urusan itu berada di tangan Allah, pasti bertekad kuat untuk tawakal kepada-Nya.”
---Syekh Ibnu Atha'illah, Al-Hikam

Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan: “Siapa yang yakin bahwa Allah SWT menuntunnya untuk melayani-Nya dan melaksanakan tugas-tugas ‘ubudiyyah, pasti ia akan menghadap Allah dengan tulus dan berusaha melaksanakan apa saja yang diridhoi-Nya dengan sempurna. Hal tersebut dikarenakan buah amalnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhannya. Jika ia berakal dan bermakrifat, maka apakah layak jika ia tak tulus dan tidak sungguh-sungguh dalam beramal dan meninggakan masalah pribadinya?

Barangsiapa yang mengetahui bahwa segala urusan di tangan Allah, termasuk upayanya dalam melayani Tuhannya, pasti kalbunya akan tertuju kepada-Nya dengan tawakal dan memohon-Nya agar mempermudah urusan dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada-Nya. Tak ada yang mampu melakukan hal itu, kecuali Allah SWT. Semua perkara berada di tangan-Nya dan seorang hamba tidak berperan apa-apa.”

--Syekh Ibnu Atha’illah dalam kitab Al-Hikam, dengan syarah oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi

Kenal; belum tentu kenal

MAKRIFAH BELUM TENTU KENAL, KENAL BELUM TENTU MAKRIFAH
Kita sering mendengar hal-hal stereotype tentang makrifah. Barangkali engkau sendiri pernah mengalami atau barangkali ada sahabat engkau yang ‘berasa’ sudah makrifah, akan terasa sering mengalirkan air mata, akan sering rasa syahdu-syahdan, selalu rasa merinding di saat melihat alam, gementar di saat membaca ayat-ayat tertentu dan sebagainya. Soalnya, apakah ini tanda-tanda makrifah ?

Seperti cinta, definasi makrifah itu sangat luas. Definasi Makrifah atau Kenal Sekenal-Kenalnya itu akan jadi terbatas jika engkau mengatakan engkau telah makrifah. Ya, engkau mungkin akan sentiasa menitiskan air mata, perasaan engkau mungkin sensitif dan engkau sering syahdu-syahdan bila telah KENAL, namun kenal engkau itu menjadi terbatas terhadap apa yang AKAL engkau kenal sahaja. Tanda sebegitu mungkin boleh berlaku kepada engkau tetapi ia  tidak semestinya berlaku kepada semua orang.

Engkau mungkin mengatakan engkau sudah ‘makrifatullah’, namun definasi KENAL ALLAH engkau itu sudah menjadi terbatas. Kenapa ? Kerana Tuhan Allah yang engkau kenal itu diperkatakan oleh AKAL engkau sahaja. Jika AKAL yang mengenal Tuhan, itu bukan Tuhan, itu hal Ketuhanan !

MAKRIFAH COPAS MENCOPAS

Bangunlah dari dogma-dogma yang stereotype. Makrifah bukan sekadar hal copy paste, cedok mencedok dan copas mencopas maklumat dari seorang kepada seorang yang lain kemudian engkau rasa seronok bila ada orang memuji dan berterima kasih akan maklumat yang engkau copas. Engkau rasa bahagia seolah-olah engkau telah menunjuk dan kongsikan jalan kebenaran kepada mereka melalui maklumat yang engkau copas. Makrifah melangkaui apa yang engkau dan aku kongsikan. Makrifah melangkaui apa yang engkau baca di sini.

TANDA MENGENAL

Orang yang mengenal Diri batin dan Diri zahirnya akan sentiasa berada dalam keadaan REALITI. Engkau akan SEDAR apa itu Benar-Salah, Baik-Buruk, Negatif-Positif. Bila engkau SEDAR, engkau akan sentiasa melalui kehidupan ini dengan KETIDAKSEDARAN.

Hal buruk, hal salah, hal negatif adalah fitrah kehidupan yang sentiasa ada. Ini adalah sunatullah yang engkau tidak dapat elakkan. Namun, bila engkau sering SEDAR makanya engkau akan sentiasa berada dalam keadaan KETIDAKSEDARAN. Hal ketidaksedaran inilah yang membuatkan engkau berasa ‘terlupa’ terhadap hal buruk yang berlaku kepada engkau. Bila engkau ‘terlupa’ hal buruk yang menimpa engkau, maka lupa kepada sesuatu inilah alam SYURGA bagi engkau !

Engkau akan lupa hal buruk yang menimpa engkau bila engkau SEDAR akan setiap apa yang engkau lakukan. Setiap persepsi dan tindakan engkau yang sentiasa SEDAR itu akan membuatkan engkau berada dalam keadaan KETIDAKSEDARAN. Ketidaksedaran membuatkan engkau leka melalui hal buruk yang menimpa, tanpa engkau SEDAR ianya adalah sesuatu kejadian buruk.

Segalanya berlaku serentak. Simultaneously !

MAKRIFAHKAN DIRI SENDIRI

Orang makrifah, tidak akan dapat memakrifahkan engkau dengan ajarannya jika engkau sendiri tidak memakrifahkan diri engkau sendiri. Mereka mungkin boleh berkongsi dan menunjukkan engkau jalan makrifah, namun engkau tetap tidak ke mana-mana jika engkau tidak melalui sendiri jalan itu. Engkau tetap berada dalam kebodohan jika engkau sendiri terus memperbodohkan dirimu dengan menerima semberono akan apa yang mereka sampaikan.

Makanya...
Kenal dan Makrifahlah !

petikan ini.?

Apakah biasa menerima petikan seperti ini..? INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJI'UN’ Ertinya di dalam bahasa Syariat: "Dari Alla...